Naše projekty

C:\Users\Honza\Downloads\logo vašek.png

Projekt Pořízení technického zázemí Nábytek Mente s.r.o.

Společnost Nábytek Mente s.r.o. realizovala projekt, který byl zaměřen na rozvoj společnosti v oblasti modernizace technického zázemí. Cílem bylo zajistit moderní a kvalitní vybavení, které přispěje k efektivnější výrobě a posílení konkurenceschopnosti v tomto oboru. Výsledkem a výstupem projektu bylo pořízení osobního užitkového automobilu, který přispěl k rozšíření portfolia potenciálních zákazníků do širokého okolí. Díky tomuto projektu došlo k rozvoji společnosti a zvýšil se potenciál náboru nových zaměstnanců.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií skrze Program rozvoje venkova.